Dokumendid

Aastate jooksul on minu arvutisse kogunenud mitusada arvutifaili ja ka mitu riiulitäit kõikvõimalikku pabermaterjali, mis on otseselt meie maja või korteriühistuga seotud. Neid paberdokumente võib jagada viide suurde gruppi:

1. Koosolekute protokollid: 

25.02.2020 üldkoosoleku protokoll (pdf)
27.02.2019 üldkoosoleku protokoll (pdf)
21.02.2018 üldkoosoleku protokoll (pdf)
15.02.2017 üldkoosoleku protokoll (pdf).
8.06.2016 korduva üldkoosoleku protokoll (pdf).

2. Raamatupidamisdokumendid: 

2020. majandusaasta aruanne (pdf).
2019. majandusaasta aruanne (pdf).
2018. majandusaasta aruanne (pdf).
2017. majandusaasta aruanne (pdf).
2016. majandusaasta aruanne (pdf).

3. Maja projektid.

4. Muud dokumendid: põhikiri, korteriomanike nimekiri ja kontaktandmed jms.

5. Lepingud (pangalaenud, kindlustus, prügi, elekter, ehitus …). 

6. Igapäevase töö käigus tekkivad dokumendid, mida peab ka säilitama (hinnapakkumised, töö vastuvõtu aktid, kirjavahetus, projektides osalemine jms).

7. Nimetan siinkohal ära ka reklaamid, kuigi need ei ole otseselt dokumendid. Suur hunnik on kogunenud korteriühistutele suunatud ajakirju, teemakohaseid ajaleheväljalõikeid, buklette jms.

8. Hoone energiamärgis

Koopia energiamärgisest panin kevadel 2009 iga korteri postkasti. Lisasin selle dokumendi koos lisadega ka siia veebilehele.
Energiamärgise fail koosneb neljast lehest:
* energiamärgist tutvustav buklett,
* energiamärgis, soovitused energiasäästuks, lisasin siia ka tabeli nendest andmetest, mida kasutati hoone energiatarbimise klassi arvutamisel.

Märgise järgi on meie klass (mai 2009) üsna napilt “D”. Kuna suvel 2010 remontisime erkerid, mis peaksid soojakadusid oluliselt vähendama, siis nüüd oleme loodetavasti juba klassis “C”. Kevadel 2017 uuendame kütesüsteemi ja radiaatorid. Kas nüüd oleme juba klassis “B”?