Vesi

Vee teemadel on juttu mitmes peatükis:

  • Avarii– kuidas käituda veeavariide puhul,
  • Arve – vee hinna arvestus üüriarvel.

Korterite veemõõtjad

Näitude teatamisel ole tähelepanelik: 

1. Sinine on külm vesi ja punane on soe vesi. 
2. Teata ainult täisnumbrid, komakohti (punaseid numbreid) ei ole vaja. 

Veemõõtjate näite saab esitada nii:

1. Kõikidel internetikasutajatel on arvatavasti kõige mugavam lahendus klõpsata www.pirni6.ee avalehel või siin lingile “Teatan veemõõtjate näidud”  ja tarbitud kogused õigetesse lahtritesse kirjutada.


2. Võite näidud saata minu e-postiaadressile heiki@koov.ee


3. Täidate kommunaalteenuste arvel oleva veemõõtjate näitude paberi ja panete selle hiljemalt kuu lõpus kolmanda trepikoja välisukse juures asuvasse ühistu postkasti.

Veemõõtjate kasutamist reguleerib Mõõteseadus (II. peatükk, 1. jagu, §7, lg 3). Selles seaduses on viide majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele, mis täpsustab veemõõtjate kasutamist. Määruse lisas nr 2 (p. 4.1) on kirjas veemõõtjate taatluse kehtivusajad:

  • maja veemõõtja – 2 aastat,
  • korterite veemõõtjad – 5 aastat.

Detsembris 2019-jaanuaris 2020 vahetati meie majas 109 veemõõtjat. Selle suure töö tegi ära firma Veidiko OÜ. Nende veemõõtjate järgmine kontroll/vahetamine peab toimuma enne detsembrit 2024. 

Maja veemõõtja

2009 aasta lõpus tekkisid suured vee puudujäägid. Jaanuaris 2010 tehti maja veemõõtjale ekspertiis, kus selgus, et maja veemõõtja mõõdab väga valesti (pdf, 32kb). Seekord lõppes probleem meile suhteliselt hästi, sest Tallinna Vesi tagastas meile ca 15000 krooni (ca 1000 €). Veemõõtjatele ekspertiisi tegijad arvasid, kui vee puudujääk on üle 10%, siis peaks maja veemõõtjale ekspertiisi tegema. Meie maja puhul tähendaks see ca 30 m3 puudumist ühes kuus.

Peale uue maja veemõõtja paigaldust ei ole enam vee puudujääke esinenud.