Andmekaitse

Korteriühistu Pirni 6 videokaamerate kasutamise kord

  • Vastutav töötleja: Korteriühistu Pirni 6, juhatuse esimees Heiki Koov, heiki@koov.ee, 56496271
  • Isikuandmete töötlemise eesmärk: vara kaitse ja õigusrikkumiste tuvastamine.
  • Töötlemise õiguslik alus: Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt f ehk õigustatud huvi.
  • Ligipääs salvestistele: juhatuse esimees Heiki Koov.
  • Isikuandmete säilitamise aeg: salvestisi säilitatakse 30 päeva.
  • Isikul on õigus tutvuda enda kohta töödeldavate isikuandmetega ja saada teavet isikuandmete töötlemise asjaolude kohta.
  • Juhul kui isik leiab, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).
  • Kord avaldatakse ühistu veebilehel: www.pirni6.ee/et/andmekaitse
  • Videokaamerate olemasolust informeerivad teated hoone välisuste ja prügikonteinerite juures:

Kord on kinnitatud KÜ Pirni 6 juhatuse otsusega.