Igakuiselt kommunaalteenuste arvelt (sageli nimetavad majaelanikud seda nähtavasti vanast harjumusest üüriarveks) võite leida sellised kulud:

1. Kindlad kulud, mis on iga kuu samad (arvestatakse korteri m2 kohta):

Haldus

1.10.2008 üldkoosolekul kehtestati uueks majandamiskulude tariifiks 0,1981 €/m2 (varem 0,04 €/m2). Hinnatõusu põhjuseks oli eelkõige kolm asjaolu:

 • 1. Juba varasemalt ei katnud kogutav summa tegelikke kulusid.
  2. Üldkoosolekul otsustati hakata maksma juhatuse esimehele palka (159,80 € + maksud, alates 2015 = 194,40 + maksud).
  3. Raamatupidamisteenuse kallinemine, OÜ teenuse leping (varem 105,45 €, siis 123,03 €, alates 2015 = 149,64 €).

 • Me peame iga kuu kogutava raha eest (2687,6 m2 x 0,1981 = 532,40 €) tasuma vähemalt järgmised kulud:
  1. Juhatuse esimehe ja juhatuse liikme autokompensatsioon (63,90+31,95=95,85 €).
  2. Juhatuse esimehe palk (neto 194,40 €) ja maksud.
  3. Raamatupidamisteenus (OÜ teenuse leping 149,64 €).
  4. Kindlustus (vara- ja vastutuskindlustus 580,92 €/aastas). 
  5. Lisaks veel mitmesugused väiksemad kulud: pangakulu, veebilehe registreerimine ja majutus, koopiad, koosolekuruumi rent.  

 

Majandamiskulud

1.10.2008 üldkoosolekul otsustati tõsta majandamiskulude tariifi (varem 0,20 €/m2, nüüd 0,2525 €/m2). Hinnatõusuks andis põhjust koristaja palga tõstmine (varem netopalk 177,74 €, siis 191,73 €, alates 2015 = 240,71).

Me peame iga kuu kogutava raha eest (2687,6 m2 x 0,2525 = 678,62 €) tasuma järgmised kulud:
1. Koristaja palk (neto 240,71), puhkuseraha ja maksud.
2. Firma Inspent OÜ soojasõlme ja avariiabiteenused.
3. Prügivedu.
4. Lisaks veel mitmesugused muud kulud: puude ja muru hooldus, akende pesu, koristaja töövahendid, pesunöör, rotimürk.  

 

Remondireserv

 • 13.10.2005 otsustati üldkoosolekul uus remondireservi tariif  0,29 €/m2.
  5.07.2007 otsustati üldkoosolekul uus remondireservi tariif 0,38 €/m2.
  1.08.2010 otsustati üldkoosolekul uus remondireservi tariif  0,5432 €/m2. 

 

Me kogume iga kuu remondireservi 0,5432 x 2687,6 m2 = 1460 €. 

Vaata lisaks Pangalaen ja Remont.

2. Kulud, mis on kuude lõikes erinevad (arvestatakse korteri m2 kohta). Enam-vähem saab muidugi ette arvata, milliseks järgmise kuu kulu kujuneb. 

 • Konteineri prügi
  Küte
  Üldelekter
  Üldtarbevesi
  Konteineri prügist on juttu Prügi menüüs. Siinkohal olgu vaid öeldud, et tegemist on selle prügi äraveo maksumusega, mis ei mahu konteineritesse (mis ületab summat 152,09 €/kuus).  

 

Küte on talvel põhiline arve lõppsumma mõjutaja. Me oleme kütte kokkuhoiuks juba palju teinud: katuse ja otsaseinte soojustamine, enamik korteriomanikke on pannud uued aknad, nüüd 2017 kevadel paigaldati uued radiaatorid ja uued küttetorud. Vaata ka energiamärgist.

Kütte maksumus sõltub eelkõige kolmest osast:

 • 1. AS Utilitas Tallinn (endine Tallinna Küte) müüdava soojuse hinnast.
  2. Välistemperatuur.
  3. Soovitud toatemperatuurist. Alates sügisest 2017 on meil mõõdikutega ja regulaatoritega radiaatorid. Nii saab igaüks ise valida endale sobiva toatemperatuuri. 

 

Siin tabelis on kuud tegelikkusega võrreldes ühe kuu võrra nihkes. Kui näiteks arvel on mai, siis tegelikult on ju arvel summa aprilli kütte eest!

Kuu 2012 arvel €/m2 2013 arvel €/m2 2014 arvel €/m2 2015 arvel €/m2 2016 arvel €/m2 2017 arvel €/m2
jaanuari arve  1,2179 1,7089 1,0415 1,4455 0,9786 1,1405
veebruar 2,0153 1,7483 1,9538  1,7743 1,8693 1,4130
märts 1,9396 1,3743 0,9282  1,2305 1,0434 1,2770
aprill 1,063 1,5857 0,9192  1,2000 0,8664 1,2258
mai 0,7470 1,0081 0,6262  0,5657 0,5123  
juuni 0,1982 0,1765 0,2151  0,3105 0,1053  
november 0,6832 0,4165 0,8500  0,5296 0,8512  
detsember 1,1079 0,8926 1,3350  0,6764 1,1508  

 

Üldelekter = maja voolumõõtja näit - korterite voolumõõtjate näitude summa. Ma ei usu, et keegi meie majast elektrit varastab. Järelikult tekitavad siinset kulu koridoride ja keldrite valgustus, fonolukud, soojasõlme pumbad, remonditöödeks kasutatud elekter.

 • 2010 tasusime üldelektri eest kokku 709 €
  2011 = 726 €
  2012 = 840 € 
  2013 = 936 € 
  2014 = 997 € 
  2015 = 941 € 
  2016 = 978 €

Üldtarbevesi = maja veemõõtja näit - korterite veemõõtjate näitude summa.

2012 kogusime korteriomanikelt üldtarbevee eest kokku 107 €
2013 = 0
2014 = 0
2015 = 0 
2016 = 81,70 €

 

3. Kulud, millel on kindel hind, aga millede summa sõltub teie tarbimisest:

 • Vesi ja kanalisatsioon 2,08 €/m3. 

  Vee soojendus maksab kütteperioodil enamasti 5,04 €/m3. Kevadel-suvel-sügisel kui maja kütet ei ole, siis saame vee soojenduse hinna jagades kogu kuu soojuse arvel oleva summa tarbitud soojavee kogusega.  

 

Vahel on vee koguste arvestamisel olnud arusaamatusi. Näiteks kui te tarbite ühes kuus 3 m3 külma vett ja 2 m3 sooja vett, siis sel juhul tuleb üüriarve reale "Vesi ja kanalisatsioon" 5 m3 ja "Vee soojendus" reale 2 m3.

 

Siia gruppi võib mahutada ka:

 • Alates veebruarist 2013 on e-arve ülekandetasu 0,228 €.
  Viivis on 0,05% tasumata üüriarve summalt päevas (KÜ Pirni 6 põhikirjas peatükk 3, punkt 3.2, lõige 10). Selle tasu oleme lisanud üüriarvele, kui võlgnevused on olnud juba pikemat aega.
 
 
Ma ei hakka siin kommenteerima korteri elektri-, telefoni-, interneti- või kaabeltelevisooniarvet. Need arved ei ole ühistuga seotud.