Igakuiselt kommunaalteenuste arvelt (sageli nimetavad majaelanikud seda nähtavasti vanast harjumusest üüriarveks) võite leida sellised kulud:

1. Kindlad kulud, mis on iga kuu samad (arvestatakse korteri m2 kohta):

Haldus

1.10.2008 üldkoosolekul kehtestati uueks majandamiskulude tariifiks 0,1981 €/m2 (varem 0,04 €/m2). Hinnatõusu põhjuseks oli eelkõige kolm asjaolu:

* Juba varasemalt ei katnud kogutav summa tegelikke kulusid.
* Üldkoosolekul otsustati hakata maksma juhatuse esimehele palka (159,80 € + maksud, alates 2015 = 194,40 + maksud).
* Raamatupidamisteenuse kallinemine, OÜ teenuse leping (varem 105,45 €, siis 123,03 €, alates 2015 = 149,64 €).

 • Me peame iga kuu kogutava raha eest (2687,6 m2 x 0,1981 = 532,40 €) tasuma vähemalt järgmised kulud:
  * Juhatuse esimehe ja juhatuse liikme autokompensatsioon (63,90+31,95) = 95,85 €
  * Juhatuse esimehe palk: neto 194,40 € + maksud 128,79 = 323,19 €
  * Raamatupidamisteenus (OÜ teenuse leping) = 149,64 €
  * Kindlustus (vara- ja vastutuskindlustus 580,92 €/aastas) = 48,41 €. 
  * Lisaks veel mitmesugused väiksemad kulud: pangakulu, veebilehe registreerimine ja majutus, koopiad, koosolekuruumi rent 25,00 €

Kokku: 95,85+323,19+149,64+48,41+25= 642,09 € ehk kulu on 109,69 € suurem, kui kogume. 

Alates märts 2018 on tariif 0,2539 €/m2.  


Majandamiskulud

1.10.2008 üldkoosolekul otsustati tõsta majandamiskulude tariifi (varem 0,20 €/m2, nüüd 0,2525 €/m2). Hinnatõusuks andis põhjust koristaja palga tõstmine (varem netopalk 177,74 €, siis 191,73 €, alates 2015 - oktoober 2017 = 240,71).

 • Me peame iga kuu kogutava raha eest (2687,6 m2 x 0,2525 = 678,62 €) tasuma järgmised kulud:
  * Koristusteenus, töövahendid = 450 €
  * Soojasõlme hooldus ja avariiabiteenused = 96 €
  * Lisaks veel mitmesugused muud kulud: puude ja muru hooldus, akende pesu, pesunöör, rotimürk jms = 70 €

Kokku: 450+96+70=616 € ehk kulu on 62,62 € väiksem, kui me kogume. 

 Alates märts 2018 on tariif 0,2711 €/m2. 


Remondireserv

 • 13.10.2005 otsustati üldkoosolekul uus remondireservi tariif  0,29 €/m2.
  5.07.2007 otsustati üldkoosolekul uus remondireservi tariif 0,38 €/m2.
  1.08.2010 otsustati üldkoosolekul uus remondireservi tariif 0,5432 €/m2. Kuna viie korteri omanikud tasusid oma osa kütteüsteemi uuendmiases kohe ära (nad ei osalenud pangalaenus), siis neile viiele korterile on remondireservi tariifiks 0,3532 €/m2. Me kogume iga kuu remondireservi 1415,62 €
Remondirahadest on teada pangalaenu tagasmakse 841,34 €. Nii jääb jooksvateks remonditöödeks 1415,62-841,34=574 € ehk seda raha me kogume rohkem, kui remonditöödeks kulub. 
Vaata lisaks Pangalaen ja Remont.
Alates märts 2018 on tariif 0,4688 või 0,2788.

Tariifide muutus:

Kulu

Tariif 2017, €

Tariif alates
märts 2018, €

Tulemus, €

Majandamiskulu

0,2525

0,2711

+200 €

Haldus

0,1981

0,2539

Remondireserv

0,5432

0,4688

-200€

Remondireserv

0,3532

0,2788

 
 
Küttemõõdik 
Üks mõõdik  maksab kütteperioodil (enamasti oktoober kuni mai) kuus 0,288 €. Mõõdikuid korteris = tubade arv + köök. Näiteks kolmetoalises korteris on neli mõõdikut ja teenus maskab 4*0,288=1,152 € kuus. 

2. Kulud, mis on kuude lõikes erinevad (arvestatakse korteri m2 kohta). Enam-vähem saab muidugi ette arvata, milliseks järgmise kuu kulu kujuneb. 

 • Konteineri prügi - prügiarved on ca 200 eurot kuus, mis tähenab 0,075 €/m2

Küte on sügisest kevadeni põhiline arve lõppsumma mõjutaja. Me oleme kütte kokkuhoiuks juba palju teinud: katuse ja otsaseinte soojustamine, enamik korteriomanikke on pannud uued aknad, nüüd 2017 kevadel paigaldati uued radiaatorid ja uued küttetorud. 

Kütte maksumus sõltub eelkõige kolmest osast:

 • 1. AS Utilitas Tallinn (endine Tallinna Küte) müüdava soojuse hinnast.
  2. Välistemperatuur.
  3. Soovitud toatemperatuurist. Alates sügisest 2017 on meil mõõdikutega ja regulaatoritega radiaatorid. Nii saab igaüks ise valida endale sobiva toatemperatuuri. 

Siin tabelis on kuud tegelikkusega võrreldes ühe kuu võrra nihkes. Kui näiteks korteriarvel on mai, siis tegelikult on arvel summa aprilli kütte eest!

Kuu 2012 arvel €/m2 2013 arvel €/m2 2014 arvel €/m2 2015 arvel €/m2 2016 arvel €/m2 2017 arvel €/m2
jaanuari arve  1,2179 1,7089 1,0415 1,4455 0,9786 1,1405
veebruar 2,0153 1,7483 1,9538  1,7743 1,8693 1,4130
märts 1,9396 1,3743 0,9282  1,2305 1,0434 1,2770
aprill 1,063 1,5857 0,9192  1,2000 0,8664 1,2258
mai 0,7470 1,0081 0,6262  0,5657 0,5123  1,0988
juuni 0,1982 0,1765 0,2151  0,3105 0,1053 0,5170 
november 0,6832 0,4165 0,8500  0,5296 0,8512 keskmiselt 0,5629
detsember 1,1079 0,8926 1,3350  0,6764 1,1508 kesmiselt 1,0065 

Alates sügisest 2017 jagatakse terve maja küttekulust 70% vastavalt korteri m2 ja 30% vastavalt küttemõõdikutele. Nii tehakse enamikes kortermajades.

Üldelekter = maja voolumõõtja näit - korterite voolumõõtjate näitude summa. Ma ei usu, et keegi meie majast elektrit varastab. Järelikult tekitavad siinset kulu koridoride ja keldrite valgustus, fonolukud, soojasõlme pumbad, remonditöödeks kasutatud elekter.

 • 2010 tasusime üldelektri eest kokku 709 €
  2011 = 726 €
  2012 = 840 € 
  2013 = 936 € 
  2014 = 997 € 
  2015 = 941 € 
  2016 = 978 €
 • 2017 = 977 €  ehk elektriarved on ca 84 eutot kuus, mis tähandab 0,313 €/m2

Üldtarbevesi = maja veemõõtja näit - korterite veemõõtjate näitude summa.

2012 kogusime korteriomanikelt üldtarbevee eest kokku 107 €
2013 = 0
2014 = 0
2015 = 0 
2016 = kogusime korteriomanikelt üldtarbevee eest kokku 81,70 €
2017 = 0 ehk korterite veemõõtjae summa on suurem kui on maja veemõõtja näit. 

3. Kulud, millel on kindel hind, aga millede summa sõltub teie tarbimisest:

 • Vesi ja kanalisatsioon 2,08 €/m3. 

  Vee soojendus maksab kütteperioodil enamasti 5,04 €/m3. Kevadel-suvel-sügisel kui maja kütet ei ole, siis saame vee soojenduse hinna jagades kogu kuu soojuse arvel oleva summa tarbitud soojavee kogusega.  

Vahel on vee koguste arvestamisel olnud arusaamatusi. Näiteks kui te tarbite ühes kuus 3 m3 külma vett ja 2 m3 sooja vett, siis sel juhul tuleb teie arvel reale "Vesi ja kanalisatsioon" 5 m3 ja "Vee soojendus" reale 2 m3.

Siia gruppi võib mahutada ka:

 • Alates veebruarist 2013 on e-arve ülekandetasu 0,228 €.
  Viivis on 0,05% tasumata üüriarve summalt päevas (KÜ Pirni 6 põhikirjas peatükk 3, punkt 3.2, lõige 10). Selle tasu oleme lisanud üüriarvele, kui võlgnevused on olnud juba pikemat aega.
Ma ei hakka siin kommenteerima korteri elektri-, telefoni-, interneti- või kaabeltelevisooniarvet. Need arved ei ole ühistuga seotud.