Igakuiselt kommunaalteenuste arvelt (sageli nimetavad majaelanikud seda nähtavasti vanast harjumusest üüriarveks) võite leida sellised kulud:

1. Kindlad kulud, mis on iga kuu samad (arvestatakse korteri m2 kohta): 

Haldus

Alates märts 2018 on tariif 0,2539 €/m2.  

 • Me peame iga kuu kogutava raha eest (2687,6 m2 x 0,2539 = 682,40 €) tasuma vähemalt järgmised kulud:
  * Juhatuse esimehe ja juhatuse liikme autokompensatsioon (63,90+31,95) = 96 €
  * Juhatuse esimehe palk: neto 213,84 € + maksud 160,82 = 375 €
  * Raamatupidamisteenus (OÜ teenuse leping) = 150 €
  * Kindlustus (vara- ja vastutuskindlustus 587 €/aastas) = 48 €. 
  * Lisaks veel mitmesugused väiksemad kulud: näiteks pangakulu, veebilehe registreerimine ja majutus, koopiad 15,00 €

Kokku: 96+375+150+48+15=684 €


Majandamiskulud

 Alates märts 2018 on tariif 0,2711 €/m2. 

Me peame iga kuu kogutava raha eest (2687,6 m2 x 0,2711 = 728,60 €) tasuma järgmised kulud:

 • * Koristusteenus = 408 €
  * Soojasõlme ja elektrisüsteemi hooldus ja avariiabiteenused = 133 €
 • Lisaks veel mitmesugused muud kulud: muru hooldus, akende pesu, pesunöör, rotimürk jms = 90 €
 • * Suuremõõtmelise prügi äravedu = 50 €

Kokku: 408+133+90+50= 681 € 

 

Remondireserv

 • 13.10.2005 otsustati üldkoosolekul uus remondireservi tariif  0,29 €/m2.
  5.07.2007 otsustati üldkoosolekul uus remondireservi tariif 0,38 €/m2.
  1.08.2010 otsustati üldkoosolekul uus remondireservi tariif 0,5432 €/m2. 
 • Kuna viie korteri omanikud tasusid oma osa kütteüsteemi uuendmiases kohe ära (nad ei osalenud pangalaenus), siis neile viiele korterile on remondireservi tariifiks 0,3532 €/m2. Me kogume iga kuu remondireservi 1416 €
Remondirahadest on teada pangalaenu tagasmakse 659 €. Nii jääb jooksvateks remonditöödeks iga kuu 1416-659=757 €.
Vaata lisaks Pangalaen ja Remont.
 
Küttemõõdik 
Üks mõõdik  maksab kütteperioodil (enamasti oktoober kuni mai) kuus 0,288 €. Mõõdikuid korteris = tubade arv + köök. Näiteks kolmetoalises korteris on neli mõõdikut ja teenus maskab 4*0,288=1,152 € kuus. 

2. Kulud, mis on kuude lõikes erinevad (arvestatakse korteri m2 kohta). Enam-vähem saab muidugi ette arvata, milliseks järgmise kuu kulu kujuneb. 

 • Konteineri prügi - prügiarved on ca 120 eurot kuus, mis tähenab 0,05 €/m2

Küte on sügisest kevadeni põhiline arve lõppsumma mõjutaja. Me oleme kütte kokkuhoiuks juba palju teinud: katuse ja otsaseinte soojustamine, enamik korteriomanikke on pannud uued aknad, uued radiaatorid ja uued küttetorud. 

Kütte maksumus sõltub eelkõige kolmest osast:

 • 1. AS Utilitas Tallinn (endine Tallinna Küte) müüdava soojuse hinnast.
  2. Välistemperatuur.
  3. Soovitud toatemperatuurist. Meil on mõõdikutega ja regulaatoritega radiaatorid. Nii saab igaüks ise valida endale sobiva toatemperatuuri. 

 

kyttekulud2012 2019

Alates sügisest 2017 jagatakse terve maja küttekulust 70% vastavalt korteri m2 ja 30% vastavalt küttemõõdikutele. Nii tehakse enamikes kortermajades.

Üldelekter = maja voolumõõtja näit - korterite voolumõõtjate näitude summa. Ma ei usu, et keegi meie majast elektrit varastab. Järelikult tekitavad siinset kulu koridoride ja keldrite valgustus, fonolukud, soojasõlme pumbad, remonditöödeks kasutatud elekter.

 • 2010 tasusime üldelektri eest kokku 709 €
  2011 = 726 €
  2012 = 840 € 
  2013 = 936 € 
  2014 = 997 € 
  2015 = 941 € 
  2016 = 978 €
 • 2017 = 977 €
 • 2018 = 732 €
 • 2019 = 860 € (0,312 €/m2 aastas, 0,027 €/m2 kuus)

Üldtarbevesi = maja veemõõtja näit - korterite veemõõtjate näitude summa. Viimastel aastatel me ei ole üldtarbe vee eest raha kogunud. 

3. Kulud, millel on kindel hind, aga millede summa sõltub teie tarbimisest:

 • Vesi ja kanalisatsioon alates 1,524 €/m3. 

  Vee soojendus maksab kütteperioodil enamasti 5,50 - 6,50 €/m3. Kevadel-suvel-sügisel kui maja kütet ei ole, siis saame vee soojenduse hinna jagades kogu kuu soojuse arvel oleva summa tarbitud soojavee kogusega.  

Vahel on vee koguste arvestamisel olnud arusaamatusi. Näiteks kui te tarbite ühes kuus 3 m3 külma vett ja 2 m3 sooja vett, siis sel juhul tuleb teie arvel reale "Vesi ja kanalisatsioon" 5 m3 ja "Vee soojendus" reale 2 m3.

Siia gruppi võib mahutada ka:

 • E-arve ülekandetasu 0,228 €.
 • Viivis on 0,05% tasumata üüriarve summalt päevas (KÜ Pirni 6 põhikirjas peatükk 3, punkt 3.2, lõige 10). Selle tasu oleme lisanud üüriarvele, kui võlgnevused on olnud juba pikemat aega.
Ma ei hakka siin kommenteerima korteri elektri-, telefoni-, interneti- või kaabeltelevisooniarvet. Need arved ei ole ühistuga seotud.