Korteriühistul on kolm kehtivat laenulepingut. Nende laenudega (ja lisaks remondifondi kogutud rahaga) tegime ära mitmed vajalikud suuremad remonditööd.

Aasta

Kogume aastas
remondifondi, €
0,5432 €/m2 x 2687,6 m2 x 12

Pangalaenu ja intressi 
kulu aastas, €

Remondiks
jääb, 

Pangalaenu
osa, %

Remondiraha
o
sa, %

2009 17519 12493 5026 71 29
2010 17519 10961 6558 63 37
2011 17519 10875 6644 62 38
2012 17519 10695 6824 61 39
2013 17519 10630 6889 61 39
2014 17519 10626 6893 61 39
2015 17519 10608 6911 60 40
2016 17519 7542x 9977 43 57
2017

Alates juuni 

50 korterit 0,5432

5 korterit 0,3532

Kokku: 17209

8120xx 9089 47 53
2018

50 korterit 0,5432

5 korterit 0,3532

Kokku: 16987

10096xxx 6891 59 41
2019

50 korterit 0,5432

5 korterit 0,3532

Kokku: 16987

7908 9079 47 53

x Juunis 2016 lõppes esimene alen. .

xx Aprillis ja mais 2017 võtsime uue laenu. 

xxx Oktoobris 2018 lõppes kolmas laen.  

Seoses intressimäärade (EURIBOR-i) langusega oleme iga aasta pidanud pangale maksma aina väiksemaid summasid.See aga tähendab, et kogutavast rahast saame rohkem kasutada remonditöödeks. Kui võrrelda aastaid 2009 ja 2015, siis on erinevus päris suur: 6911 - 5026 = + 1885 eurot aastas.

Laenulepingu number 1/7 2/8 3/1 4/2

Laenu tagasimaksed

14.06.2006-14.06.2016

26.11.2007-26.01.2022

28.10.2008-28.10.2018

15.04.2017-3.03.2027

Laenu summa

860000 krooni

(54964 €)

470000 krooni

(30038 €)

246074 krooni

(15727 €)

49160 €

Intressimäär
(+ Euribor, hetkel 0%)

2%

3,35%

6,892%

2,5%

Tagasimakse kuupäev

14

25

28

15

Tagasimakse summa,

2019, €

0 2296 0 5612

Tehitud tööd

koridorid,

pandus,

katuse soojustamine

otsaseinte soojustamine

välistrepid,

varikaatused,

sokkel

vundament

kahe-toru küttesüsteem,
radiaatorid,
küttemõõdikud,
pump